Oferta

Nasz Żłobek otwarty jest w godzinach 7:00-18:00   Do naszej placówki możemy przyjąć maksymalnie 15 dzieci w wieku 6 miesięcy -3 lat.

 

Drogi Rodzicu pamiętajmy, że główną formą nauki Dziecka w tym okresie jest zabawa.

 

Dla naszych podopiecznych proponujemy następujące zajęcia:

 

Wychowawczo-Dydaktyczne

 Organizowanie i prowadzenie zajęć tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, stymulujących indywidualny rozwój psychomotoryczny, uwzględniających indywidualne potrzeby, zdolności, zainteresowania, możliwości i potencjał Dzieci. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej. Pogadanki na temat zmian zachodzących w przyrodzie (różne pory roku), nauka nowych wierszy i piosenek związanych z aktualnymi porami roku.

 •  Muzykoterapia
 • Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez Dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne.

 

Bajkoterapia

 

Bajkoterapia to terapia przez bajki. Wszystkie Dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można Dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalny strach. Bajkoterapia  buduje u Dziecka pozytywne odczucia, emocje oraz obniża lęk.

 

Sensomotoryka

 

Dzieci podczas zajęć budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości wytrwałości. Przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne rzeczy i otwory, pociąganie za sznurki, zbieranie drobnych elementów (monety, ziarenka, guziki) 

Dwoma palcami kciukiem i wskazującym, ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu, dotykanie przedmiotów o różnej fakturze. Ćwiczenia dłoni – krążenie, uderzanie (np. delikatne stukanie o podłogę, ścianę, kolana, stolik) pocieranie, zaciskanie i otwieranie dłoni.

 

Zajęcia tematyczne

 

Organizowanie różnych zajęć w sposób zapewniający jak najlepszą integrację między Dziećmi i współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz naukę właściwych zachowań społecznych.

Np. zabawa w listonosza, kącik kucharski, kącik lekarski. Segregowanie książeczek w kąciku czytelnika, porządkowanie zabawek.

 • Motoryka duża
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji. 
 • Przykłady ćwiczeń Motoryki dużej:
 • wstawanie, siadanie, przykucanie,sięganie po przedmioty wskazane przez opiekunkę,
 • przekładanie przedmiotów z jednego pudełka do drugiego,
 • podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczone miejsce,
 • toczenie, chwytanie, kopanie piłki, podrzucanie piłki, większej zabawki,podrzucanie mniejszej zabawki np. woreczka,
 • pchanie przed sobą zabawek na kółkach,
 • chodzenie po wyznaczonym torze (prosta ścieżka, omijanie przeszkód),
 • skakanie obunóż, na jednej nodze – zabawa „jestem wróbelkiem,
 • stanie na jednej nodze – „jestem bocianem”,
 • stanie na paluszkach – zabawa - wkręcanie "żaróweczek"
 • Plastyka
 • Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki, takie jak: malowanie farbami : odbijanie rączek na papier, malowanie paluszkami , malowanie pędzlami o różnej grubości, lepienie z masy solnej, lepienie z plasteliny prostych kształtów: rogalików, węży, kiełbasek, kulek. Rysowanie na różnych formatach papieru z wykorzystaniem całej powierzchni arkusza. Rysowanie róznymi rodzajami kredek, malowanie pastelami. Wydzieranki z kolorowego papieru, gazet na dowolny temat. Stemplowanie różnymi przedmiotami, pozostawiającymi ślady. Chcemy by zajęcia plastyczne rozwijały Dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, wrażliwość estetyczną, a także uczyły cierpliwości.
 • Rytmika
 • Zajęcia muzyczno – ruchowe zmierzają do rozbudzenia i rozwinięcia wrażliwości estetycznej Dziecka, rozwijanie muzykalności oraz pobudzenie i rozwój zainteresowań muzycznych Dzieci.
 • W trakcie zajęć realizowane są również cele ogólno-wychowawcze: umiejętność współżycia z kolegami, podporządkowanie się obowiązującym regułom, umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, wyrabianie sprawności umysłowej i fizycznej, rozwój samodzielności.
 • Oswajanie się z j. Angielskim
 • W naszym żłobku oswajamy Dzieci z językiem angielskim poprzez zajęcia z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Łączenie gimnastyki i zabawy przy słuchaniu muzyki z płyt cd. 

 • Gry i zabawy np. " Simon Says" Zabawa polega na wykonywaniu przez dzieci różnych poleceń. W miarę wprowadzania nowego słownictwa dokładamy nowe polecenia, pamiętając zawsze o powtórkach tego, co Dziecko już umie. 
 • Prowadzimy również dla Dzieci naukę kolorów oraz liczenie po angielsku.

 

Procesy poznawcze

Troszczymy się o rozwój umysłowy Dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.  Prowadzimy zajecia takie jak: przedstawienie dzieciom sylwetek chłopca i dziewczynki, odróżnianie cech charakterystycznych w wyglądzie i ubiorze, zapoznanie dzieci z lalą z wykorzystaniem zabawki, wiersza, ilustracji. Osłuchanie Dzieci z piosenką „Jadą, jadą misie”. Dzieci zapoznają się z misiem na podstawie wiersza, piosenki, ilustracji, przedstawienie dzieciom Misia i odegranie scenki w kółeczku. 

 • Poznanie tempa dźwięków, reagowanie na tempa szybko-wolno, głośno-cicho. Zapoznanie Dzieci z klockami o różnej fakturze, wielkości i kolorze. Przedstawienie Dzieciom krótkiej historyjki obrazkowo – dźwiękowej z rekwizytam i z piosenką „Koła autobusu kręcą się”.

 

Rekreacyjno- Sportowe

 

Zajęcia kształtują postawy społeczne przez przyzwyczajanie Dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno – sportowych uczy dyscypliny i systematyczności, zacieśnia więzi w grupie, wzmacnia rozwój społeczny.

 

W Żłobku Akademia Super Nianie obowiązuje ramowy plan dnia który zapewnia Dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem. Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i umożliwienie nauki podstawowych nawyków higienicznych przygotowujących Dziecko do pobytu w przedszkolu

 

Zależy nam na tym aby Dziecko w wieku 3 lat po opuszczeniu naszej placówki i przejściu do przedszkola potrafiło samodzielnie wykonywać podstawowe czynności związane z samoobsługą, a przebywanie w grupie rówieśniczej nie stanowiło dla niego problemu.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest